Privacy Policy

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE PERSOONSGEGEVENS

Guzzetti Gianpaolo e Stefano s.s.a.

 

VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING

Stefano Guzzetti

 

SOORTEN VERZAMELDE GEGEVENS

De gegevens die verzameld worden zijn:
naam, achternaam, stad, provincie, telefoonnummer, e-mail.
Het verzamelen van gegevens gebeurt voornamelijk op vrijwillige basis, door handmatige invoer door de gebruiker in het contactformulier van de website.
Het is ook mogelijk dat er automatisch gegevens worden verzameld tijdens het gebruik van de website (bijvoorbeeld voor statistische doeleinden voor het tellen van het aantal bezoeken of andere).
Elk gebruik van cookies of andere trackingtools door de website of diensten van derden die met de website zijn verbonden, heeft doeleinden die strikt verband houden met de door de gebruiker gevraagde dienst.

 

WIJZE VAN VERWERKING VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Guzzetti Gianpaolo en Stefano s.s.a. handhaaft bij de verwerking van de persoonsgegevens van gebruikers passende maatregelen om ongeoorloofde openbaarmaking te voorkomen.
De gegevensverwerking vindt plaats met behulp van hulpmiddelen en procedures die geschikt zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid te waarborgen en kan zowel op papier als met behulp van elektronische instrumenten gebeuren.
Het gegevensbeheer wordt uitgevoerd met IT-tools bij Guzzetti Gianpaolo e Stefano s.s.a. Het is mogelijk dat ook derden toegang krijgen tot de gegevens, voor doeleinden die verband houden met het beheer of onderhoud van de website. Voor meer informatie is het mogelijk contact op te nemen met de Beheerder.
De Gebruiker kan op elk moment de onderbreking vragen van de dienst die verbonden is met de communicatie van de gegevens en de annulering van de gegevens.

 

DOEL VAN DE VERWERKING VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS

Persoonsgegevens worden verwerkt om een ​​effectief beheer van technische en commerciële relaties mogelijk te maken.
Gebruikersgegevens worden voornamelijk verzameld om toegang te krijgen tot het besloten gedeelte van de website en om nieuwsbrieven of e-mails van commerciële of informatieve aard te kunnen versturen.

 

WETTELIJKE VERWIJZINGEN

Deze privacyverklaring is opgesteld ter nakoming van de verplichtingen in art. 10 van richtlijn nr. 95/46/EG, evenals de bepalingen van Richtlijn 2002/58/EG, zoals bijgewerkt door Richtlijn 2009/136/EG, met betrekking tot cookies.
Ze is tevens opgesteld overeenkomstig artikel art. 13 van Wetsbesluit nr. 196/2003
Deze privacyverklaring heeft alleen betrekking op onze website.

 

VERDERE INFORMATIE OVER DE VERWERKING

Systeem- en onderhoudslogboeken
Voor behoeften met betrekking tot werking en onderhoud kunnen onze website, of de diensten van derden die door onze website worden gebruikt, systeemlogboeken verzamelen, d.w.z. bestanden die interacties registreren en die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, zoals het IP-adres van de gebruiker.
Informatie die niet in dit beleid vermeld staat
Verdere informatie met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens kan te allen tijde worden opgevraagd bij de Gegevensbeheeder via de contactgegevens.

 

COMMUNICATIE EN VERSPREIDING

De gegevens van de belanghebbende zullen door ons niet “verspreid” worden, waarbij deze term betekent dat er aan onbepaalde personen kennis van gegeven wordt, op welke manier dan ook, onder meer door ze beschikbaar te stellen of te raadplegen.
Dergelijke gegevens kunnen echter door ons wel worden “gecommuniceerd”, waarbij deze term wijst op het geven van kennis aan een of meer specifieke personen, in de volgende termen:
  • aan personen die binnen ons Bedrijf zijn aangesteld om klantgegevens te verwerken, en in het bijzonder aan de medewerkers van het Administratiekantoor en aan de medewerkers van het verkoopskantoor als “verantwoordelijke personen”.
  • aan personen die op grond van wet-, regelgeving of gemeenschapsrecht toegang hebben tot de gegevens, binnen de grenzen van dit reglement;
  • aan personen die toegang moeten hebben tot gegevens voor ondersteunende doeleinden voor de relatie tussen u en ons, binnen de grenzen die strikt noodzakelijk zijn om de aan hen toevertrouwde ondersteunende taken uit te voeren (bijvoorbeeld: onderhoud en ontwikkeling van de website).

 

RECHTEN VAN GEBRUIKERS

We geven hieronder het uittreksel weer van art. 7 van wetsbesluit nr. 196/2003, om eraan te herinneren dat de belanghebbende de volgende rechten jegens ons kan uitoefenen:
  • bevestiging te krijgen van het bestaan ​​van hem betreffende persoonsgegevens, zelfs als deze nog niet zijn geregistreerd, en communicatie in een begrijpelijke vorm van dezelfde gegevens en hun oorsprong, evenals de doeleinden en methoden van behandeling en de toegepaste logica in het geval van een verwerking uitgevoerd met elektronische hulpmiddelen;
  • de annulering, omzetting in anonieme vorm of blokkering verkrijgen van gegevens waarvan de bewaring niet noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld en verwerkt;
  • de bijwerking, rectificatie en integratie van zijn gegevens te verkrijgen;
  • zich om legitieme redenen geheel of gedeeltelijk te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, zelfs als deze relevant zijn voor het doel van de verzameling.